Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Cedés Don Bosco Edificio B académico tại Costa Rica, Provincia San José, Desamparados

Costa Rica, Provincia San José, Desamparados, GPS: 9.8891,-84.088

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Cedés Don Bosco Edificio B académico tại địa chỉ: Costa Rica, Provincia San José, Desamparados / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Cedés Don Bosco Edificio B académico hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Costa Rica, Provincia San José, Desamparados

Costa Rica, Provincia San José, San Rafael Abajo, village

Điện thoại: +506 22753797

Website: http://cen-cinai.go.cr/

Costa Rica, Provincia San José, San Rafael Abajo, village

Costa Rica, Provincia San José, San Rafael Abajo, village

Điện thoại: +506 22755656

Costa Rica, Provincia San José, Desamparados

Costa Rica, Provincia San José, Concepción Abajo, village