Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông CEIP Arrigorriaga tại Tây Ban Nha, Basque Country, Arrigorriaga, Calle Mikel Alonsotegui, 2

Tây Ban Nha, Basque Country, Arrigorriaga, Calle Mikel Alonsotegui, 2, GPS: 43.2101,-2.8875

Điện thoại: +34 946712066

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học CEIP Arrigorriaga tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Basque Country, Arrigorriaga, Calle Mikel Alonsotegui, 2 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học CEIP Arrigorriaga hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Basque Country, Basauri (municipality)

Tây Ban Nha, Basque Country, Arrigorriaga, Travesia del Cristo, 15

Điện thoại: +34 946714191

Website: http://www.arrigorriagainstitutua.net/

Tây Ban Nha, Basque Country, Basauri (municipality)

Tây Ban Nha, Basque Country, Basauri (municipality)

Tây Ban Nha, Basque Country, Basauri (municipality)

Tây Ban Nha, Basque Country, Basauri (municipality)