Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông CEM Amirouche tại Algérie, Batna

Algérie, Batna, GPS: 35.5327,6.1706

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học CEM Amirouche tại địa chỉ: Algérie, Batna / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học CEM Amirouche hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Algérie, Batna

Algérie, Batna, Boulevard Fellah Aissa, 14 A K

Điện thoại: 07 81 04 58 45

Giờ mở cửa: Sa-Th 08:00-12:00

Algérie, Batna

Algérie, Batna

Algérie, Batna