Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Center za sluh in govor Maribor tại Slovenia, Maribor, Vinarska ulica, 6

Slovenia, Maribor, Vinarska ulica, 6, GPS: 46.5652,15.6433

Điện thoại: +386 2 228 5340

Website: http://www.csgm.si/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Center za sluh in govor Maribor tại địa chỉ: Slovenia, Maribor, Vinarska ulica, 6 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Center za sluh in govor Maribor hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Maribor, Mladinska ulica, 12

Điện thoại: +386 2 228 7280

Website: http://www.konservatorij-maribor.si/

Slovenia, Maribor, Mladinska ulica, 13

Điện thoại: +386 2 228 3440

Website: http://www.osbi.si

Slovenia, Maribor, Mladinska ulica, 14a

Điện thoại: +386 2 235 00 10

Website: http://www.ssgt-mb.si/

Slovenia, Maribor, Gosposvetska cesta, 10

Điện thoại: +386 2 234 15 50

Website: http://www.o-pvoranca.mb.edus.si/

Slovenia, Maribor, Mladinska ulica, 14

Điện thoại: +386 2 250 4650

Website: http://www.trgovska.si/

Slovenia, Maribor, Gosposvetska cesta, 4

Điện thoại: +386 2 2504040

Website: http://tretja.si/