Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Centro Nacional de Superación de la Cultura tại Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Havana, La Habana, GPS: 23.1351,-82.3989

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Centro Nacional de Superación de la Cultura tại địa chỉ: Cuba, Havana, La Habana / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Centro Nacional de Superación de la Cultura hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cuba, Havana, La Habana, Calle 21, 706

Điện thoại: +5378326592

Cuba, La Habana

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Havana, La Habana