Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Char Bagh Safa High School tại Afghanistan, Nangarhar, Moee Mubarak, village

Afghanistan, Nangarhar, Moee Mubarak, village, GPS: 34.4356,70.3821

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Char Bagh Safa High School tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Moee Mubarak, village / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Char Bagh Safa High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad Fruit Market

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Bagrami, village

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Afghanistan, Nangarhar, Ahmadza'i, village

Afghanistan, Nangarhar, Baburryan, village