Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông CINDEA Finca 8 tại Costa Rica, Provincia Limón, Guápiles

Costa Rica, Provincia Limón, Guápiles, GPS: 10.3028,-83.8768

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: L-D 7:00-15:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học CINDEA Finca 8 tại địa chỉ: Costa Rica, Provincia Limón, Guápiles / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học CINDEA Finca 8 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Costa Rica, Provincia Limón, Guápiles

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: L-D 7:00-15:00

Costa Rica

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: L-D 7:00-15:00

Costa Rica, Provincia Limón, Guápiles

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: L-D 7:00-15:00

Costa Rica

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: L-D 7:00-15:00