Trường học trong thị trấn Holbæk, Đan Mạch

11 đối tượng
bộ lọc

Đan Mạch, Region Zealand, Holbæk

Đan Mạch, Region Zealand, Holbæk

Điện thoại: +4572367020

Website: http://www.sofielundskolen.skoleintra.dk

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Đan Mạch, Region Zealand, Holbæk

Đan Mạch, Region Zealand, Holbæk

Đan Mạch, Region Zealand, Holbæk

Đan Mạch, Region Zealand, Holbæk

Đan Mạch, Region Zealand, Holbæk

Đan Mạch, Region Zealand, Holbæk

Đan Mạch, Region Zealand, Holbæk

Đan Mạch, Region Zealand, Holbæk

Đan Mạch, Region Zealand, Holbæk

Điện thoại: +4572367020

Website: http://www.sofielundskolen.skoleintra.dk

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn định gửi con đến một trường tốt tại tại Holbæk (Region Zealand), Đan Mạch, nhưng bạn đang gặp vấn đề tìm một cơ sở giáo dục phù hợp ở mọi điểm? Đừng phí thời gian tự mình nghiên cứu toàn diện. Hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo ra một website với những mô tả chi tiết, địa chỉ và số điện thoại của hàng nghìn tổ chức giáo dục dành riêng cho bạn. \