Trường học Slovenia

670 đối tượng
bộ lọc

Slovenia, Maribor, Presernova ulica, 19

Điện thoại: +386 2 250 5140

Website: https://www.osbp.si/

Slovenia, Ankaran, Regentova ulica / Via Van Regent, 4

Website: http://www.osv-ankaran.si/

Slovenia, Radovljica, Kranjska cesta, 27a

Điện thoại: 04 537 49 10

Slovenia, Rakovlje, village, Rakovlje, 15

Điện thoại: 03 703 23 50

Slovenia, Bodonci, village

Slovenia, Kidričevo, Kajuhova ulica, 10

Điện thoại: 02 7990630

Slovenia, Ptuj, Rogaska cesta, 6

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Slovenia, Ožbalt, village, Ozbalt, 10

Slovenia, Bučka, village, Bucka, 27

Slovenia, Cerkvenjak, 24

Slovenia, Cirkovce, village, Cirkovce, 47

Điện thoại: +3862789 00 10

Website: http://www.os-cirkovce.si

Slovenia, Ljubljana

Slovenia, Destrnik, village, Janezovski Vrh, 45

Slovenia, Dolenci, village, Dolenci, 28

Điện thoại: 02 559 80 10

Slovenia, Dornava, 136b

Slovenia, Dragomelj, village, Dragomelj, 180

Slovenia, Spodnje Hoče, village, Solska ulica, 10

Điện thoại: +38626165570

Bạn định gửi con đến một trường tốt tại tại Slovenia, nhưng bạn đang gặp vấn đề tìm một cơ sở giáo dục phù hợp ở mọi điểm? Đừng phí thời gian tự mình nghiên cứu toàn diện. Hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo ra một website với những mô tả chi tiết, địa chỉ và số điện thoại của hàng nghìn tổ chức giáo dục dành riêng cho bạn. \