Trường học Tajikistan

497 đối tượng
bộ lọc

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Dehmiyona, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Derushon, village

Giờ mở cửa: 08:30-12:30,15:30-17:00

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Rushon

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Yemtz, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Motravn, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Patknov, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Khushkharvak, village

Tajikistan

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Kamchak, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Chorsun, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Vanj

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Vanj

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Odesht, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Jangali zugo, village

Tajikistan

Bạn định gửi con đến một trường tốt tại tại Tajikistan, nhưng bạn đang gặp vấn đề tìm một cơ sở giáo dục phù hợp ở mọi điểm? Đừng phí thời gian tự mình nghiên cứu toàn diện. Hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo ra một website với những mô tả chi tiết, địa chỉ và số điện thoại của hàng nghìn tổ chức giáo dục dành riêng cho bạn. \