Trường học trong thành phố Kramatorsk, Ukraina

31 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Katerini Bilokur vulitsia, 14

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, 12-go Grudnia vulitsia, 80

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Điện thoại: +380 6264 70252

Website: http://03krm.at.ua/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Olega Koshovogo vulitsia, 18

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Website: http://kramschool2.klasna.com/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Điện thoại: +380 6264 74080

Website: http://kramatorsk-school35.dn.sch.in.ua/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Bogdana Khmel'nits'kogo vulitsia, 25

Điện thoại: +380 6264 71588;+380 6264 73104

Website: http://kramschool25.donetskedu.com/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Dvirtseva vulitsia, 3

Điện thoại: +380 6264 30180;+380 6264 14651

Website: http://school22.dn.ua/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Điện thoại: +380 6264 15344

Website: http://kramschool23.at.ua/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk, Velika Sadova vulitsia, 75

Điện thoại: +380 6264 12488

Website: http://kramschool6.edukit.dn.ua/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Điện thoại: +380 6264 59451;+380 6264 77003

Website: http://kramschool9.ucoz.ua/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Điện thoại: +380 6264 72528;+380 6264 74283

Website: http://www.kramsch8.ho.ua/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Điện thoại: +380 6264 77232;+380 6264 77062

Website: http://school-kramatorsk24.umi.ru/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Website: http://kramschool28.ru/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Điện thoại: +380 6264 40888

Website: http://krmsch20.land.ru/

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Kramatorsk

Website: http://kramatorsk-school4.edukit.dn.ua/

Bạn định gửi con đến một trường tốt tại tại Kramatorsk (Donetsk (tỉnh)), Ukraina, nhưng bạn đang gặp vấn đề tìm một cơ sở giáo dục phù hợp ở mọi điểm? Đừng phí thời gian tự mình nghiên cứu toàn diện. Hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo ra một website với những mô tả chi tiết, địa chỉ và số điện thoại của hàng nghìn tổ chức giáo dục dành riêng cho bạn. \