Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Cšod - dom Štrk tại Slovenia, Spuhlja, village, Spuhlja, 34a

Slovenia, Spuhlja, village, Spuhlja, 34a, GPS: 46.4134,15.9214

Điện thoại: 02 778 50 41

Website: http://www.csod.si/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Cšod - dom Štrk tại địa chỉ: Slovenia, Spuhlja, village, Spuhlja, 34a / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Cšod - dom Štrk hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Markovci, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Dornava, 136b

Slovenia, Markovci, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Slovenia, Ptuj, Znidaricevo nabrezje, 1

Hỗ trợ xe lăn: No

Slovenia, Spuhlja, village, Archers Road, 34a

Điện thoại: 02 778 50 41

Website: http://www.csod.si/

Slovenia, Dornava, village, Dornava, 136b