Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 大埤國中 tại Đài Loan, Đại Bì

Đài Loan, Đại Bì, GPS: 23.6415,120.4301

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 大埤國中 tại địa chỉ: Đài Loan, Đại Bì / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 大埤國中 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Đài Nam, 茄苳腳, village

Đài Loan, Đài Nam, Tianwei, village

Đài Loan, Đại Bì

Đài Loan, Hổ Vĩ

Đài Loan, Đại Lâm

Đài Loan, Đài Bắc, Jiuzhuang, village