Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Детска градинка Пролет 2 tại Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Milan Markovikj, 41а

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Milan Markovikj, 41а, GPS: 41.9929,21.403

Điện thoại: +38923085701

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Детска градинка Пролет 2 tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Milan Markovikj, 41а / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Детска градинка Пролет 2 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Điện thoại: +389 2 3085035;+389 2 3086292

Website: http://www.lazartanev.edu.mk/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje