Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Детский сад "Золотой ключик" tại Kyrgyzstan, Tokmok

Kyrgyzstan, Tokmok, GPS: 42.8404,75.2873

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Детский сад "Золотой ключик" tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Tokmok / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Детский сад "Золотой ключик" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Tokmok

Kyrgyzstan, Tokmok, Triasina ulitsa, 156

Kyrgyzstan, Tokmok

Kyrgyzstan, Tokmok, Sultana Ibraimova ulitsa, 172

Kyrgyzstan, Tokmok