Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Dewa high school tại Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft, GPS: 34.427,70.4329

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Dewa high school tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Dewa high school hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Golai Arban, village

Afghanistan, Nangarhar, Police Station Zone # 3, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft

Afghanistan, Nangarhar, Joy Haft