Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Dong-sin Elementary School tại Đài Loan, Tianliaogang, village, Zheng Xin Lu , 26

Đài Loan, Tianliaogang, village, Zheng Xin Lu , 26, GPS: 25.1317,121.7606

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Dong-sin Elementary School tại địa chỉ: Đài Loan, Tianliaogang, village, Zheng Xin Lu, 26 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Dong-sin Elementary School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Cơ Long, Xin Er Lu , 40

Đài Loan, Tianliaogang, village, Dong Xin Lu 236Xiang , 16

Website: http://www.dgps.kl.edu.tw/

Đài Loan

Đài Loan, Tianliaogang, village, Dong Xin Lu , 324

Điện thoại: +886 2 2427-8274

Website: http://www.klgsh.kl.edu.tw/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Đài Loan

Đài Loan