Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông ДСУ Димитар Влахов tại Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, GPS: 41.9853,21.4459

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học ДСУ Димитар Влахов tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học ДСУ Димитар Влахов hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje, Mirche Atsev, 102

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje