Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 端氏初中 tại Trung Quốc, Thiểm Tây, Duanshi

Trung Quốc, Thiểm Tây, Duanshi, GPS: 35.6801,112.5172

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 端氏初中 tại địa chỉ: Trung Quốc, Thiểm Tây, Duanshi / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 端氏初中 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Thiểm Tây, Longyang

Trung Quốc, Thiểm Tây, Tấn Thành

Trung Quốc, Hà Nam, Tế Nguyên

Trung Quốc, Thiểm Tây, Trường Trị

Trung Quốc, Thiểm Tây, Yangcheng

Trung Quốc, Hà Nam, Tế Nguyên