Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Dvojezična osnovna šola II tại Slovenia, Lendava, Mildijk, 1

Slovenia, Lendava, Mildijk, 1, GPS: 46.5604,16.4545

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Dvojezična osnovna šola II tại địa chỉ: Slovenia, Lendava, Mildijk, 1 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Dvojezična osnovna šola II hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Lendava, Kranjceva ulica, 44

Slovenia, Lendava, Ulica heroja Mohorja, 1

Slovenia, Lendava, Kolodvorska ulica, 2e

Điện thoại: 02 5742511 02

Slovenia, Lendava, Pokeno Road, 21

Slovenia, Lendava, Ulica Sv. Stefana, 21

Slovenia, Lendava, Cook Street, 44