Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông École de Andjitolakri tại Cộng hòa Trung Phi, Ouaka, Andjitolakri, village

Cộng hòa Trung Phi, Ouaka, Andjitolakri, village, GPS: 5.825,21.3381

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học École de Andjitolakri tại địa chỉ: Cộng hòa Trung Phi, Ouaka, Andjitolakri, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học École de Andjitolakri hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Trung Phi, Ouaka, Mandouko, village

Cộng hòa Trung Phi, Ouaka, Redebo, village

Cộng hòa Trung Phi, Ouaka, Zoumako, village

Cộng hòa Trung Phi, Ouaka, Afrotcho, village

Cộng hòa Trung Phi, Ouaka, Koutchou, village

Cộng hòa Trung Phi, Ouaka, Boyo, village