Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Ελληνογαλλική σχολή «Ο Άγιος Παύλος» tại Hy Lạp, Attica, Piraeus, Kharilaou Trikoupe, 36

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Kharilaou Trikoupe, 36, GPS: 37.9365,23.644

Điện thoại: +302104511954

Website: http://www.saintpaul.gr/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Ελληνογαλλική σχολή «Ο Άγιος Παύλος» tại địa chỉ: Hy Lạp, Attica, Piraeus, Kharilaou Trikoupe, 36 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Ελληνογαλλική σχολή «Ο Άγιος Παύλος» hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Aphentoule, 5

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Aphentoule, 5

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Aphentoule, 5

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Aphentoule, 5

Hy Lạp, Attica, Piraeus, Philellenon, 26

Website: http://www.polytopo.edu.gr