Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Emal Khan High School tại Afghanistan, Nangarhar, Mohmand Darah

Afghanistan, Nangarhar, Mohmand Darah, GPS: 34.2463,70.8838

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Emal Khan High School tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Mohmand Darah / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Emal Khan High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Achin

Afghanistan, Nangarhar, Dur Baba

Afghanistan, Nangarhar, Zor Disarak, village

Afghanistan, Nangarhar, Achin

Afghanistan, Nangarhar, Roghano, village

Afghanistan, Nangarhar, Sholgar, village