Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Escuela Buenos Aires de Horquetas tại Costa Rica, Provincia Heredia, Horquetas, village

Costa Rica, Provincia Heredia, Horquetas, village, GPS: 10.3401,-83.9574

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: L-D 7:00-15:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Escuela Buenos Aires de Horquetas tại địa chỉ: Costa Rica, Provincia Heredia, Horquetas, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Escuela Buenos Aires de Horquetas hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Costa Rica, Provincia Heredia, Horquetas, village

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: L-D 7:00-15:00

Costa Rica, Provincia Heredia, Horquetas, village

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: L-D 7:00-15:00

Costa Rica

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: L-D 7:00-15:00

Costa Rica, Provincia Heredia, Horquetas, village

Costa Rica, Provincia Heredia, Horquetas, village

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: L-D 7:00-15:00

Costa Rica, Provincia Heredia, Horquetas, village