Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Escuela El Bambú tại Costa Rica

Costa Rica, GPS: 10.3389,-83.9399

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Escuela El Bambú tại địa chỉ: Costa Rica / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Escuela El Bambú hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Costa Rica, Provincia Heredia, Horquetas, village

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: L-D 7:00-15:00

Costa Rica

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: L-D 7:00-15:00

Costa Rica

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: L-D 7:00-15:00

Costa Rica, Provincia Heredia, Horquetas, village

Costa Rica, Provincia Heredia, Horquetas, village

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: L-D 7:00-15:00

Costa Rica

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: L-D 7:00-15:00