Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Escuela Federal, "Miguel Hidalgo y Costilla" tại Guatemala, Chimaltenango

Guatemala, Chimaltenango, GPS: 14.6622,-90.8297

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Escuela Federal, "Miguel Hidalgo y Costilla" tại địa chỉ: Guatemala, Chimaltenango / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Escuela Federal, "Miguel Hidalgo y Costilla" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Guatemala

Guatemala, Chimaltenango

Guatemala, Chimaltenango

Guatemala, Chimaltenango