Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Jesús Jiménez Zamora School tại Costa Rica, Provincia San José, San Juan de Tibás

Costa Rica, Provincia San José, San Juan de Tibás, GPS: 9.966,-84.0821

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Jesús Jiménez Zamora School tại địa chỉ: Costa Rica, Provincia San José, San Juan de Tibás / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Jesús Jiménez Zamora School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Costa Rica, Provincia San José, San Juan de Tibás

Costa Rica, Provincia Alajuela, San Juan, village

Costa Rica, Provincia Heredia, Santo Tomás, village

Costa Rica, Provincia San José, San Juan de Tibás

Costa Rica, Provincia San José, San Juan de Tibás