Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Fengnan Junior High School tại Đài Loan, Taichung, Tianxin Village, village, Feng Nan Jie , 151

Đài Loan, Taichung, Tianxin Village, village, Feng Nan Jie , 151, GPS: 24.24,120.7174

Điện thoại: +886-4-2528-0185

Website: http://www.fnjh.tc.edu.tw/

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Fengnan Junior High School tại địa chỉ: Đài Loan, Taichung, Tianxin Village, village, Feng Nan Jie, 151 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Fengnan Junior High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taichung, Yangming Village, village, Nan Yang Lu , 440

Điện thoại: +886-4-2522-2521

Website: http://163.17.171.102/

Đài Loan, 田心路二段, 290

Đài Loan, Đài Nam, 車路墘, village

Đài Loan, 圓環南路, 50

Điện thoại: +886-4-2528-3556

Website: http://www.fyvs.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Xishi Village, village, Xi An Jie , 72

Điện thoại: +886-4-2526-2064

Website: http://www.rses.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Xishi Village, village, Yuan Huan Nan Lu , 50

Điện thoại: +886-4-2528-3556

Website: http://www.fyvs.tc.edu.tw/