Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 豐田國小 tại Đài Loan, 田心路二段, 290

Đài Loan, 田心路二段, 290, GPS: 24.2377,120.7213

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 豐田國小 tại địa chỉ: Đài Loan, 田心路二段, 290 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 豐田國小 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taichung, Yangming Village, village, Nan Yang Lu , 440

Điện thoại: +886-4-2522-2521

Website: http://163.17.171.102/

Đài Loan, Taichung, Zhongyang Village, village

Điện thoại: +886-4-2522-1743

Website: http://www.ftjh.tc.edu.tw/

Đài Loan, 圓環南路, 50

Điện thoại: +886-4-2528-3556

Website: http://www.fyvs.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Tianxin Village, village, Feng Nan Jie , 151

Điện thoại: +886-4-2528-0185

Website: http://www.fnjh.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Xishi Village, village, Yuan Huan Nan Lu , 50

Điện thoại: +886-4-2528-3556

Website: http://www.fyvs.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Beiyang Village, village, Nan Yang Lu Lu Shan Xiang , 83

Điện thoại: +886-4-2529-1101;+886-4-3707-4500

Website: http://www.fuyaes.tc.edu.tw/