Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông National Feng Yuan Commercial High School tại Đài Loan, Taichung, Xishi Village, village, Yuan Huan Nan Lu , 50

Đài Loan, Taichung, Xishi Village, village, Yuan Huan Nan Lu , 50, GPS: 24.2461,120.7136

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học National Feng Yuan Commercial High School tại địa chỉ: Đài Loan, Taichung, Xishi Village, village, Yuan Huan Nan Lu, 50 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học National Feng Yuan Commercial High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Đài Loan, Taichung, Yangming Village, village, Nan Yang Lu , 440

Điện thoại: +886-4-2522-2521

Website: http://163.17.171.102/

Đài Loan, 圓環南路, 50

Điện thoại: +886-4-2528-3556

Website: http://www.fyvs.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Tianxin Village, village, Feng Nan Jie , 151

Điện thoại: +886-4-2528-0185

Website: http://www.fnjh.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Xishi Village, village, Xi An Jie , 72

Điện thoại: +886-4-2526-2064

Website: http://www.rses.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Fengxi Village, village, Zhong Shan Lu , 455

Điện thoại: +886-4-2522-2542

Website: http://www.fcps.tc.edu.tw/

Đài Loan, Taichung, Xiajie Village, village, Xin Sheng Bei Lu , 155

Điện thoại: +886-4-2522-2066

Website: http://www.fyes.tc.edu.tw/