Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Gachoka Primary School tại Kenya, Kiambu County, Kiambu

Kenya, Kiambu County, Kiambu, GPS: -1.0493,36.9393

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Gachoka Primary School tại địa chỉ: Kenya, Kiambu County, Kiambu / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Gachoka Primary School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kenya, Kiambu County, Juja, village

Kenya, Kiambu County, Mutomo, village

Điện thoại: +254723281855

Kenya, Kiambu County, Juja, village

Kenya, Kiambu County, Thika, Thika-Mang'u Road, 4th door

Điện thoại: 0717546493

Giờ mở cửa: 24/7

Kenya, Kiambu County, Thika

Kenya, Kiambu County, Thika