Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Gexasheni mijnakarg dproc tại Armenia, Kotayk Province, Gegashen, village

Armenia, Kotayk Province, Gegashen, village, GPS: 40.2336,44.7289

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Gexasheni mijnakarg dproc tại địa chỉ: Armenia, Kotayk Province, Gegashen, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Gexasheni mijnakarg dproc hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Armenia, Kotayk Province, Abovyan

Armenia, Kotayk Province, Abovyan

Armenia, Kotayk Province, Abovyan, Tartow p`oghots`, 1/15

Điện thoại: +374 222 2 57 92,+374 222 2 57 93

Armenia, Kotayk Province, Abovyan, Rhosia p`oghots`, 26

Điện thoại: +374 60 74 64 54

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-14:25

Armenia, Kotayk Province, Abovyan

Armenia, Kotayk Province, Abovyan, Saralanji p`oghots`, 1