Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 김일성고등물리중학교 tại Bắc Triều Tiên

Bắc Triều Tiên, GPS: 41.5255,128.3036

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 김일성고등물리중학교 tại địa chỉ: Bắc Triều Tiên / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 김일성고등물리중학교 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Bắc Triều Tiên, Ryanggang, Paektusan-Milyong-rodongjagu, village

Bắc Triều Tiên, Ryanggang, Samjiyon

Bắc Triều Tiên, Ryanggang, Paektusan-Milyong-rodongjagu, village

Bắc Triều Tiên, Ryanggang, Samjiyon