Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Gjimnazi Jopublik "Maria" tại Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, GPS: 42.0634,19.5136

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Gjimnazi Jopublik "Maria" tại địa chỉ: Albania, Shkodër / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Gjimnazi Jopublik "Maria" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër, Rruga Martin Camaj, 6

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Don Bosko, 6

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited