Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Gjimnazi "Jordan Misja" tại Albania, Shkodër, Тапчан улица, 42

Albania, Shkodër, Тапчан улица, 42, GPS: 42.071,19.5183

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Gjimnazi "Jordan Misja" tại địa chỉ: Albania, Shkodër, Тапчан улица, 42 / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Gjimnazi "Jordan Misja" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Rruga Vladimir Jani, 21

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Vladimir Jani, 21

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, ulitsa Russkikh dobrovol'tsev, 21