Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Gjimnazi "Oso Kuka" tại Albania, Shkodër, Rruga Dr. Selaudin Bekteshi, 23

Albania, Shkodër, Rruga Dr. Selaudin Bekteshi, 23, GPS: 42.0729,19.509

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Gjimnazi "Oso Kuka" tại địa chỉ: Albania, Shkodër, Rruga Dr. Selaudin Bekteshi, 23 / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Gjimnazi "Oso Kuka" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, Rruga Fushe Cele, 42

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kadukej, 42