Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Gjimnazi "Petro Nini Luarasi" tại Albania, Southern Albania, Ersekë

Albania, Southern Albania, Ersekë, GPS: 40.3413,20.6823

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Gjimnazi "Petro Nini Luarasi" tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Ersekë / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Gjimnazi "Petro Nini Luarasi" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Backë, village

Albania, Southern Albania, Panarit, village

Albania, Southern Albania, Staraveckë, village

Albania, Southern Albania, Sinicë, village

Albania, Southern Albania, Ersekë

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Southern Albania, Taç i Sipërm, village