Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Gjinazi "Babë Dudë Karbunara" tại Albania, Southern Albania, Berat

Albania, Southern Albania, Berat, GPS: 40.7023,19.9581

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Gjinazi "Babë Dudë Karbunara" tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Berat / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Gjinazi "Babë Dudë Karbunara" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Southern Albania, Roskovec

Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore

Albania, Southern Albania, Cukalat, village

Albania, Southern Albania, Ura Vajgurore

Albania, Southern Albania, Frater, village

Albania, Southern Albania, Roskovec