Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Glasbena šola tại Slovenia, Lendava, Glavna ulica, 74

Slovenia, Lendava, Glavna ulica, 74, GPS: 46.5682,16.4502

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Glasbena šola tại địa chỉ: Slovenia, Lendava, Glavna ulica, 74 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Glasbena šola hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Lendava, Mildijk, 1

Slovenia, Lendava, Kranjceva ulica, 44

Slovenia, Lendava, Ulica heroja Mohorja, 1

Slovenia, Lendava, Kolodvorska ulica, 2e

Điện thoại: 02 5742511 02

Slovenia, Lendava, Pokeno Road, 21

Slovenia, Lendava, Ulica Sv. Stefana, 21