Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Oya Elementary School tại Nhật Bản

Nhật Bản, GPS: 35.4397,139.4034

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Oya Elementary School tại địa chỉ: Nhật Bản / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Oya Elementary School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản

Điện thoại: 0462-35-1414

Nhật Bản

Điện thoại: 046-235-7181

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina

Điện thoại: 046-231-1932

Website: http://www.kumon.ne.jp/

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ayase

Điện thoại: 046-235-1282

Website: https://www.889100.com/

Nhật Bản

Điện thoại: 046-233-1789

Website: http://www.irene-english.com/