Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông 海老名市立社家小学校 tại Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina, GPS: 35.42,139.3812

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học 海老名市立社家小学校 tại địa chỉ: Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học 海老名市立社家小学校 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina

Điện thoại: +81 46 238 1333

Website: http://www.arima-h.pen-kanagawa.ed.jp/

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina

Nhật Bản, Kanagawa Prefecture, Ebina