Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Hazrat Abu-Baker Sediq High School tại Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad, GPS: 34.4108,70.4925

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Hazrat Abu-Baker Sediq High School tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Hazrat Abu-Baker Sediq High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Qasaba, village

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Điện thoại: +93788885463

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Qasaba, village