Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Het Kompas tại Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden, GPS: 52.1424,4.4596

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Het Kompas tại địa chỉ: Hà Lan, South Holland, Leiden / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Het Kompas hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Hà Lan, South Holland, Leiden

Điện thoại: 0715318388

Website: http://www.annefrankleiden.nl

Hà Lan, South Holland, Leiden, Schubertlaan, 131

Điện thoại: +31 71 5767532

Website: http://www.kortevlietschool.nl

Hà Lan, South Holland, Leiden

Hà Lan, South Holland, Leiden, Cesar Franckstraat, 5

Hà Lan, South Holland, Leiden, Strausspad, 3

Điện thoại: +31 71 5765439