Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông High School tại Afghanistan, Badakhshan, Hazrat Said Centre, village

Afghanistan, Badakhshan, Hazrat Said Centre, village, GPS: 36.4609,70.7788

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học High School tại địa chỉ: Afghanistan, Badakhshan, Hazrat Said Centre, village / 904291 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học High School hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Objects nearby

Afghanistan

Afghanistan, Badakhshan, Hazrat Said Centre, village

Afghanistan, Badakhshan, Eskan, village

Afghanistan, Badakhshan, Kazdeh, village

Afghanistan

Afghanistan, Badakhshan, Arkhy, village