Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông High School "Hydajet Lezha" tại Albania, Northern Albania, Lezhë

Albania, Northern Albania, Lezhë, GPS: 41.7774,19.646

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học High School "Hydajet Lezha" tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Lezhë / 921444 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học High School "Hydajet Lezha" hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Lezhë

Albania, Northern Albania, Lezhë

Albania, Northern Albania, Lezhë

Albania, Northern Albania, Lezhë

Albania, Northern Albania, Lezhë

Albania, Northern Albania, Lezhë