Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông High School N 29 after A.Margaryan tại Armenia, Yerevan

Armenia, Yerevan, GPS: 40.1852,44.5075

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học High School N 29 after A.Margaryan tại địa chỉ: Armenia, Yerevan / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học High School N 29 after A.Margaryan hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Armenia, Yerevan

Điện thoại: +374 10 54 73 43

Website: http://waldorf.am

Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots`i poghota, 33

Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots`i poghota, 42a

Điện thoại: 010500098

Website: http://www.london-eye.net

Giờ mở cửa: Mo-Sa 10:00-19:00