Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Hostel and Restaurant of SŠ Izola tại Slovenia, Ulica Prekomorskih brigad, 9

Slovenia, Ulica Prekomorskih brigad, 9, GPS: 45.5353,13.6584

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Hostel and Restaurant of SŠ Izola tại địa chỉ: Slovenia, Ulica Prekomorskih brigad, 9 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Hostel and Restaurant of SŠ Izola hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Izola, Elspeterweg, 76

Slovenia, Gregorčičeva ulica, 76

Slovenia, Prešernova cesta, 4

Slovenia, Ulica Prekomorskih brigad, 7

Website: http://www.srednjasolaizola.si/

Slovenia, Ulica oktobrske revolucije, 10

Slovenia, Ulica oktobrske revolucije, 10

Điện thoại: +386 5 6625240