Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Har Vagai tại Israel, North District, Dafna, village

Israel, North District, Dafna, village, GPS: 33.2276,35.6368

Điện thoại: +972 4 609 1200

Website: http://www.har-vagai.org.il/

Wikipedia: https://he.wikipedia.org/wiki/הר וגיא

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Har Vagai tại địa chỉ: Israel, North District, Dafna, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Har Vagai hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Israel, North District, Kiryat Shmona, hnshy, 21

Israel, North District, Dafna, village

Israel, North District, Dafna, village

Website: http://www.har-vagai.org.il/

Israel, North District, Kiryat Shmona

Israel, North District, Dafna, village

Website: http://www.har-vagai.org.il/

Israel, North District, Kiryat Shmona