Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Ishenaly Arabaev high school tại Kyrgyzstan, Naryn Region, Kochkor, Sagymbai Orozbakov kochosu, 161

Kyrgyzstan, Naryn Region, Kochkor, Sagymbai Orozbakov kochosu, 161, GPS: 42.2159,75.7519

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Ishenaly Arabaev high school tại địa chỉ: Kyrgyzstan, Naryn Region, Kochkor, Sagymbai Orozbakov kochosu, 161 / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Ishenaly Arabaev high school hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Kyrgyzstan, Naryn Region, Ak-Dzhar, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Кум-Дөбө, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Кум-Дөбө, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Ak-Dzhar, village

Kyrgyzstan, Naryn Region, Kochkor, Sapar uulu Aaly kochosu, 27

Kyrgyzstan, Naryn Region, Kara-Too, village