Trường tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông Islah High School No 2 tại Afghanistan, Nangarhar, Qasaba, village

Afghanistan, Nangarhar, Qasaba, village, GPS: 34.431,70.4719

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường học Islah High School No 2 tại địa chỉ: Afghanistan, Nangarhar, Qasaba, village / 921442 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường học Islah High School No 2 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Điện thoại: +93788885463

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Jalalabad

Afghanistan, Nangarhar, Qasaba, village